Jest to symbol zastępczy subdomeny serwices.london-itt.com